PODLAHOVÉ ROŠTY

„SP“ – ODPOROVĚ SVAŘOVANÉ ROŠTY

Odporově svařované rošty jsou označovány jako „SP“ z německého „Schweißpreß“. Tzv. „SP“ rošty jsou vyráběny dle normy DIN 24537-1. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem a zkrouceným čtyřhranem – rozpěrným prutem, který je do nosných pásků pod tlakem odporově zavařen. Toto provedení zajišťuje strukturu v určité osové rozteči, která se dle nastavení výrobní linky může měnit podle možností výrobního zařízení nebo normy. Nejpoužívanější typy ok pro svařované rošty jsou 34,3 x 38,1 mm nebo 34,3 x 22,4 mm a nosné pásky 30 x 2 mm, 30 x 3 mm, 40 x 2 mm a 40 x 3 mm. Tento typ roštů může být dodáván jak nelemovaný, tak lemovaný. Díky provaření stykových bodů má vzniklá “síťová” struktura vysokou pevnost, schopnost příznivě přerozdělit zatížení a snese nejen vysoké, ale i dynamické zatížení. Rošty tohoto typu mají všestranné použití především v průmyslové a energetické výstavbě.

„P“ – PRESOVANÉ ROŠTY

Presované rošty jsou označovány jako „P“ z německého „Preß“. Tzv. „P“ rošty jsou vyráběny dle normy DIN 24537-1. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem a rozpěrným páskem. Ten je určitým tlakem zalisovaný do předem vyseknutých drážek v nosném pásku. Nosnými prvky jsou tedy nosné pásky a rozpěrný pásek zajišťuje jejich strukturu v určité osové rozteči a částečně napomáhá k rozložení zatížení, které v daném místě na rošt působí. „P“ rošty mají všeobecné použití jak v průmyslu a energetice, tak především v architektuře, kde se používají jako např. sluneční clony na administrativních budovách, jako čistící zóny ve vchodech do budov, jako součást fasády budov, jako podhledy atd. Presované rošty se vyznačují oproti „SP“ roštům velkou variabilitou ok, kdy nejmenší oko může být 22,22 x 11,11 mm a největší oko 66,66 x 66,66 mm.

Přejít nahoru